разсъдливост

разсъдливост
същ. - разсъдителност, съобразителност
същ. - уравновесеност, трезвост, здрав разум

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • здрав разум — словосъч. съобразителност, практичност, находчивост, предприемчивост словосъч. уравновесеност, трезвост, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • зрелост — същ. възмъжалост, мъдрост, трезвост, улегналост, разсъдливост същ. развитост, годност …   Български синонимен речник

  • зрялост — същ. зрелост, възмъжалост, мъдрост, трезвост, улегналост, разсъдливост същ. развитост, годност …   Български синонимен речник

  • съзнание — същ. ум, разум, мисъл, усещане, усет, чувство, чувствуване същ. съзнателност, осъзнаване, свяст, съвест, разбиране, схващане същ. разсъдливост, разсъдък, умисъл същ. дух, манталитет, мисловност същ. съзнаване …   Български синонимен речник

  • съзнателност — същ. съзнание, ум, разум, мисъл, усещане, усет, чувство, чувствуване същ. осъзнаване, свяст, съвест, разбиране, схващане същ. разсъдливост, разсъдък, умисъл …   Български синонимен речник

  • съобразителност — същ. предвидливост, досетливост, догадливост, пресметливост, проницателност, прозорливост, далновидност, наблюдателност, бдителност, предпазливост същ. благоразумие, разсъдливост, остроумие същ. разпоредителност, деловитост, инициатива същ.… …   Български синонимен речник

  • трезвост — същ. умереност, въздържаност, благоразумие, мъдрост същ. уравновесеност, здрав разум, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • уравновесеност — същ. зрелост, улегналост, трезвост, мъдрост, уталоженост същ. здрав разум, разсъдливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”